Vervuilde woning ontruimen

Schoonmaak en glasbewassing

Het ontruimen van een vervuilde woning is naast een zwaar karwei vaak ook een emotionele aangelegenheid. Vaak is de vervuiling het gevolg van verzamelwoede, ernstige verwaarlozing of overlijden. Een rommelige woning roept bovendien schaamte op, waardoor de situatie voort kan duren. Blom Dienstverlening heeft echter ruime ervaring met het ontruimen van woningen en deinst dus nergens voor terug.

Hoe ontruimen wij een vervuilde woning?

Een ontruiming begint bij een gedegen plan van aanpak. Daarin worden onder meer reparaties en zaken die verkocht en/of bewaard moeten worden in kaart gebracht. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u. Daarna kunnen we aan de slag met de opruimwerkzaamheden.

Hoe gaat Blom Dienstverlening te werk?

Wij komen op korte termijn bij u langs om de mogelijkheden te bespreken en een realistische offerte op te stellen. Als u daarmee akkoord bent gaan wij aan de slag.

Contact Blom Dienstverlening